E-tech s.c.
Fortinet Meru
Nasza firma jest Autoryzowanym Partnerem+ MERU

O technologii:

Meru Networks to jedna z największych firm specjalizujących się̨ w zaawansowanych rozwiązaniach bezprzewodowych (WLAN), która wprowadziła pionierskie podejście do wirtualizacji sieci. Opatentowane technologie, zgodne z międzynarodowymi standardami sieci bezprzewodowych, pozwalają zoptymalizować koszty wdrożenia, dostarczając jednocześnie rozwiązania o najwyższej wydajności, stabilności i przewidywalności, wraz z prostotą zarządzania, jak w sieci przewodowej.

Tysiące klientów na całym świecie, poprzez Amerykę Północną, Europę i Azję docenia rozwiązanie zwirtualizowanej bezprzewodowej sieci LAN dla potrzeb aplikacji o krytycznej wadze dla klienta. Siedziba główna Meru znajduje się w Sunnyvale, California. Przedstawicielstwa firmy rozlokowane są na całym świecie.

O wyjątkowości Meru decydują m.in. opatentowana technologia kontroli i zarządzania ruchem w sieci (tzw. technologia ATC) oraz technologia wirtualnej komórki (Virtual Cell ). Dzięki nim wszystkie punkty dostępowe synchronizują się tak, by móc pracować na jednym kanale radiowym. System sieci bezprzewodowej Meru jest gotowy sprostać wyzwaniom stawianym przez nowe standardy, aplikacje i mobilne urządzenia.

Warto wybrać sieć bezprzewodową Meru, ponieważ oferuje wiele przewag technologicznych:

Jednokanałowa architektura

W odróżnieniu od tradycyjnych architektur WLAN, system Meru Networks łączy wiele działających punktów dostępowych w jeden wirtualny access point, jednocześnie dzieląc dostępne zasoby tak, aby dopasować je do potrzeb urządzeń i aplikacji działających w sieci. Synchronizacja pracy punktów dostępowych na bardzo wysokim poziomie umożliwiła funkcjonowanie całego systemu Wi-Fi na jednym kanale radiowym, dzięki temu sieci zbudowane w oparciu o technologie Meru Networks, nie wymagają planowania kanałów radiowych, nie są narażone na błędy związane z algorytmami dynamicznie planującymi kanały radiowe i jednocześnie charakteryzują się lepszym pokryciem zasięgiem, nawet przy zastosowaniu mniejszej ilości punktów dostępowych.

Gotowość na nowe standardy

Dzięki architekturze jednego kanału rozwiązanie Meru Networks może wykorzystać do pracy szerokie zakresy częstotliwości takie jak 80 MHz czy w przyszłości 160 MHz, pozwalające w standardzie 802.11ac uzyskiwać prędkości powyżej 1 Gb/s. Decydując się na wymianę istniejącej lub wdrożenie nowej sieci bezprzewodowej nie warto kupować technologii która ma ograniczenia. Inwestycja w nowe standardy to nie tylko korzyści technologiczne ale także ochrona inwestycji

Wirtualna Komórka i Wirtualny Port

Zamiast współzawodniczenia urządzeń klienckich w dostępie do punktów dostępowych, w architekturze Wirtualnej Komórki(Virtual Cell) wszystkie urządze- nia podłączające się do danej sieci bezprzewodowej widzą tylko jeden punkt dostępowy i same nie mogą zdecydować do którego access pointa fizycznie się podłączyć. Takie rozwiązanie pozwala oprogramowaniu System Director zainsta- lowanemu w kontrolerach sieci bezprzewodowej Meru Networks, określić który z punktów dostępowych w pobliżu klienta najlepiej nadaje się do przyjęcia jego danych. Sieć Wi-Fi ma dzięki temu znacznie większą kontrolę nad użytkownikami zapewniając im jak najlepszą jakość połączenia, a użytkownicy nie doświadczają zjawiska przełączania pomiędzy punktami dostępowymi, gdyż z ich perspektywy cały czas podłączeni są do jednego urządzenia.

Alternatywą dla architektury Wirtualnej Komórki jest technologia Wirtualnego Portu, która dopasowuje sieć bezprzewodową jeszcze bardziej do indywidual- nych wymagań każdego klienta. Dzięki Wirtualnemu Portowi każdy użytkownik sieci otrzymuje swój wirtualny punkt dostępowy, który podąża za użytkownikiem wraz z nim. Dzięki temu rozwiązaniu, system Meru Networks może sterować parametrami transmisji bezprzewodowej per użytkownik, aby zapewnić każdemu klientowi jak najlepszą jakość połączenia i dopasować się do potrzeb wykorzysty- wanych przez klienta aplikacji. Użytkownicy podłączeni w technologii Wirtualne- go Portu mają wrażenie tak jakby byli podłączeni do przełącznika sieciowego i każdy miał do dyspozycji swój kabel sieciowy.

Optymalizacja wykorzystania zasobów

Dzięki technologiom takim jak Air Traffic Control, Air Time Fairness i Layered Channel Span sieci bezprzewodowe Meru Networks mogą być nawet kilkukrotnie bardziej wydajne niż tradycyjne rozwiązania.

Air Traffic Control zarządza transmisją 802.11 zarówno od strony klienta jak i punktu dostępowego, jednocześnie monitorując wykorzystanie zasobów całego systemu, dzięki temu zminimalizowane są straty wynikające z kolizji i konieczności retransmisji danych.

Zadaniem Air Time Fairness jest równy podział pomiędzy wszystkich użytkowników najcenniejszego zasobu sieci bezprzewodowych jakim jest czas radiowy, czyli czas wykorzystywany na transmisję danych klienta przez medium bezprzewodowe. Dzięki temu każdy użytkownik jest w stanie pracować z charakterystyczną dla siebie wydajnością, a system odporny jest na spowolnienie całej sieci przez użytkowników korzystających ze starszego sprzętu lub znajdujących się większej odległości od punktu dostępowego.

Ponieważ system meru potrzebuje tylko jednego kanału radiowego, inne kanały dostępne są do rozbudowy, co wykorzystuje technologia Layered Channel Span.

Pozwala ona na zastosowanie w miejscach o bardzo dużym zagęszczeniu użytkowników kilku kanałów radiowych nałożonych na siebie i wprowadza funkcję automatycznego balansowania obciążeniem pomiędzy nimi. Metoda ta pozwala zastosować Meru w miejscach gdzie dostęp do sieci bezprzewodowej jest potrzebny dla nawet kilkuset klientów.

Bezpieczeństwo

Sieci bezprzewodowe Meru Networks to rozwiązania bezpieczne, już na poziomie transmisji radiowej system Meru wykorzystujący technologie Wirtualnego Portu, pozwala zabezpieczyć się przed „Luką 196” w protokole WPA2, której wykorzystanie może prowadzić do podsłuchania danych, na co narażone są systemy tradycyjne. Rozwiązanie pozwala też przeszukiwać pasmo radiowe pod kątem zakłóceń z obcych sieci i dynamicznie reagować na nowe zagrożenia informując administratora i stosując środki zapobiegawcze. To jednak nie wszystko, w systemie Meru dane klienta bezprzewodowego są tunelowane do kontrolera i izolowane od sieci przewodowej, dopóki nie przejdą kontroli na wbudowanym w kontrolerze Firewallu, który może zablokować ruch określonych użytkowników lub ograniczyć wykorzystanie usług i aplikacji. Firewall może dynamicznie przydzielać uprawnienia dla użytkowników bazując na sieci do której osoba się dołącza lub tożsamości jaką się przedstawiła w procesie uwierzytelniania. W ramach systemu można stworzyć nawet kilkadziesiąt sieci, z których każda może mieć inne przeznaczenie, korzystać z różnych metod autoryzacji i szyfrowania, a ich klienci mogą mieć dostęp do różnych zasobów. Ponadto rozwiązanie Meru łatwo integruje się z istniejącymi systemami autoryzacji jak serwery RADIUS czy systemy billingowania użytkowników.

Scentralizowane zarządzanie

Sercem systemu Meru Networks są kontrolery sieci dbezprzewodowej wykorzystujące oprogramowanie System Director. Zadaniem kontrolera jest automatyczne wykrywanie i konfiguracja punktów dostępowych oraz nadzór nad siecią złożoną nawet z kilkuset punktów dostępowych. Jeżeli Twoja instalacja jest rozproszona i korzysta z kilku kontrolerów, całą sieć można spiąć aplikacją do zarządzania EzRF Network Manager, pozwalającą monitorować instalacje złożone nawet z kilkuset kontrolerów i tysięcy punktów dostępowych.

W odróżnieniu od rozwiązań opartych na pojedynczych access pointach, w Meru cała konfiguracja kontrolera dostępna jest za pośrednictwem jednego panelu zarządzania dostępnego jako intuicyjny interfejs WWW lub jako interfejs linii poleceń CLI. Wraz z kontrolerem sieci bezprzewodowej nie tylko zarządzanie całą siecią ale również gromadzenie dotyczących jej informacji czy rozwiązywanie problemów staje się znacznie prostsze.